Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

แบนเนอร์ สไลด์

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

ไตรมาส 2 ปี 2566 (เมษายน – มิถุนายน)

ไตรมาส 2 ปี 2566 (เมษายน – มิถุนายน)

pll_number_of_visitor 18 ครั้ง pll_posted_date 11 ส.ค. 2566
ไตรมาส 1 ปี 2566 (มกราคม-มีนาคม)

ไตรมาส 1 ปี 2566 (มกราคม-มีนาคม)

pll_number_of_visitor 63 ครั้ง pll_posted_date 10 พ.ค. 2566
สถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยภูมิปี 2565

สถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยภูมิปี 2565

pll_number_of_visitor 64 ครั้ง pll_posted_date 13 ก.พ. 2566
ไตรมาส 4 ปี 2565 (ตุลาคม – ธันวาคม)

ไตรมาส 4 ปี 2565 (ตุลาคม – ธันวาคม)

pll_number_of_visitor 57 ครั้ง pll_posted_date 13 ก.พ. 2566
ไตรมาส 3 ปี 2565 (กรกฎาคม – กันยายน)

ไตรมาส 3 ปี 2565 (กรกฎาคม – กันยายน)

pll_number_of_visitor 101 ครั้ง pll_posted_date 9 พ.ย. 2565
ไตรมาส 2 ปี 2565 (เมษายน – มิถุนายน)

ไตรมาส 2 ปี 2565 (เมษายน – มิถุนายน)

pll_number_of_visitor 133 ครั้ง pll_posted_date 5 ส.ค. 2565

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Infographic

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP