Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

แบนเนอร์ สไลด์

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

ไตรมาส 3 ปี 2565 (กรกฎาคม – กันยายน)

ไตรมาส 3 ปี 2565 (กรกฎาคม – กันยายน)

pll_number_of_visitor 25 ครั้ง pll_posted_date 9 พ.ย. 2565
ไตรมาส 2 ปี 2565 (เมษายน – มิถุนายน)

ไตรมาส 2 ปี 2565 (เมษายน – มิถุนายน)

pll_number_of_visitor 73 ครั้ง pll_posted_date 5 ส.ค. 2565
ไตรมาส 1 ปี 2565 (มกราคม-มีนาคม)

ไตรมาส 1 ปี 2565 (มกราคม-มีนาคม)

pll_number_of_visitor 49 ครั้ง pll_posted_date 12 พ.ค. 2565
สถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยภูมิปี 2564

สถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยภูมิปี 2564

pll_number_of_visitor 63 ครั้ง pll_posted_date 14 ก.พ. 2565
ไตรมาส 4 ปี 2564 (ตุลาคม – ธันวาคม)

ไตรมาส 4 ปี 2564 (ตุลาคม – ธันวาคม)

pll_number_of_visitor 38 ครั้ง pll_posted_date 14 ก.พ. 2565
ไตรมาส 3 ปี 2564 (กรกฎาคม – กันยายน)

ไตรมาส 3 ปี 2564 (กรกฎาคม – กันยายน)

pll_number_of_visitor 40 ครั้ง pll_posted_date 3 พ.ย. 2564

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Infographic

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP