Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิให้บริการประชาชนด้านการยื่นเรื่องเพื่อติดตามสิทธิประโยชน์ กรณีแรงงานไทยที่เคยไปทำงานไต้หวัน(สิทธิประโยชน์เงินบำเหน็จชราภาพ) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

pll_content_description

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565
-เวลา 10.00 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ เฉลียวชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวสุทธญาณ์ อาจโนนเปลือย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ให้บริการประชาชนด้านการยื่นเรื่องเพื่อติดตามสิทธิประโยชน์ กรณีแรงงานไทยที่เคยไปทำงานไต้หวัน(สิทธิประโยชน์เงินบำเหน็จชราภาพ) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
TOP