Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

pll_content_description

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิร่วมจัดโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมบูรณาการในโครงการดังกล่าว ซึ่งมีอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยภูมิและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 115 คน

TOP