Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ...

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั่น ประจำปี 2563 ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2562 ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2562 ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2562 ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2562 ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2562 ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2562 ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2562 ...

การขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน จากกองทุนประกันภัยไต้หวัน ...

TOP