Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยภูมิปี 2559 (ม.ค. – ธ.ค.)

ขนาด : 6700.22 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 16:57:38+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยภูมิ ไตรมาส 3 ปี 2559 (ก.ค. – ก.ย.)

ขนาด : 5894.79 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 16:56:11+07

pll_file_nameบทสวดทำวัตร

ขนาด : 1713.01 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 16:43:05+07

pll_file_nameอาชีพที่น่าสนใจเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์

ขนาด : 15832.31 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 16:41:55+07
TOP