Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2564

pll_content_description

TOP