Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

เวลา 09.00 น. นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมนี้ นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ อนุกรรมการฝ่ายรัฐบาลและเลขานุการ นายอารียวรรธน์ นามศรีชาติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะอนุกรรมการฝ่ายรัฐบาล พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้จัดการ และตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ในฐานะอนุกรรมการฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้าง พนักงาน ในฐานะอนุกรรมการฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ฯ เพื่อหารือและพิจารณาการทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

TOP