Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ /และเจ้าหน้าสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ประชุมติดตามงานอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
เวลา 08.00 น.นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ในการนี้ นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ และชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ พร้อมรับประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 นี้ด้วย
เวลา 08.30 น.นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวรุ่งรัตน์ ธงภักดิ์ พนักงานธุรการ ส.4 พร้อมเจ้าหน้าสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ประชุมติดตามงานอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รวมจำนวน 8 คน
TOP