Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

สรจ.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 จังหวัดชัยภูมิ “ LOVE เยาวชนคนชัยภูมิ ”

pll_content_description

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จ.ชย) ครั้งที่ 2/2566
เวลา 10.00 น. นายพรเทพ วัชกีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จ.ชย) ครั้งที่ 2/2566 ในการนี้
นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ เฉลียวชาติ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอุบลรัตน์ เทศบาลเมืองชัยภูมิ

งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 “ LOVE เยาวชนคนชัยภูมิ ”
เวลา 11.30 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 จังหวัดชัยภูมิ “ LOVE เยาวชนคนชัยภูมิ ” พร้อมทั้งสนับสนุนขนมคบเคี้ยวให้แก่เยาวชนภายในงาน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ

TOP