Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

หัวหน้าส่วนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนายชาญชัย ศรศรีวิชัย เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และรับมอบนโยบายปฏิบัติงานในโอกาสเดียวกัน ณ ห้องสำนักงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

pll_content_description

TOP