Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ เฉลียวชาติ นักวิชาการแรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ บูรณาการออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อรณรงค์ให้คำแนะนำ พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

pll_content_description

TOP