Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

โครงการแก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพ ณ บ้านกุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

pll_content_description

วันที่ 13 ม.ค. 2563 หน่วนยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ นำโดยนางจิณพากาจณ์ หินเมืองเก่า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า ณ ศาลาประชาคม บ.กุดยม หมู่ 3 ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

TOP