Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

5 เสือกรง.ชัยภูมิ 2 มีนาคม 2567 “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

pll_content_description

วันที่ 2 มีนาคม 2567 นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2567 พร้อมนี้ นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธี ฯ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

TOP